Category Archives: DI API

Ứng dụng cập nhật bảng giá (Price List) từ file Excel trong SAP

Ứng dụng cập nhật giá (Price List) từ file Excel trong SAP cập nhật giá...

1 Comments

Tìm hiểu SAP Business One SDK DI API và ứng dụng

DI API (The Data Interface API) là một phần của bộ công cụ phát triển...