Cấu hình tối ưu trong XAMPP để tránh lỗi cài đặt theme WordPress

Bạn cần phải tăng kích thước tối đa cho tập tin khi upload, tăng thời gian tối đa khi gọi hàm và nhiều thứ khác trong XAMPP.

Cấu hình tối ưu trong XAMPP để tránh lỗi cài đặt theme WordPressDưới đây là các thông báo lỗi bạn hay gặp nhất khi cài đặt theme wordpress hay bộ mã nguồn web nào đó nếu chưa tinh chỉnh các vấn đề này đó là:

  • Fatal error: Maximum execution time of 60 seconds exceeded
  • Warning: An unexpected error occurred. Something may be wrong with WordPress.org or this server’s configuration.
  • Fatal Error: Allowed Memory Size Of XXX Bytes Exhausted

Bây giờ bạn mở bảng điều khiển của XAMPP lên, bạn để ý tới nút Config ở từng chức năng, khi bạn nhấn vào nút này thì danh sách các tập tin cần cấu hình sẽ được liệt kê lên cho bạn.

Cấu hình tối ưu trong XAMPP để tránh lỗi cài đặt theme WordPress

Bạn sửa lại các thông tin như mình hướng dẫn bên dưới:

Thêm dòng sau vào tập tin xampp\phpmyadmin\config.inc.php

$cfg['ExecTimeLimit'] = 6000;

Thay đổi các thông số bên dưới trong tập tin xampp\php\php.ini

post_max_size = 750M
upload_max_filesize = 750M  
max_execution_time = 5000
max_input_time = 5000
memory_limit = 1000M

Thay đổi các thông số bên dưới trong tập tin xampp\mysql\bin\my.ini

max_allowed_packet = 200M

Sau khi thay đổi thì bạn nhớ khởi động lại Apache và MySQL để hệ thống cập nhật thông tin mới nhé. Vẫn còn nhiều việc bạn chưa cấu hình xong, tuy nhiên với các hướng dẫn bên trên thì bạn đã phần nào sử dụng được XAMPP cho việc học WordPress rồi. Chúc bạn thành công.

Nguồn: hocwp.net

Bài viết liên quan