Tên miền Việt Nam .VN giá rẻ hơn cả tên miền quốc tế từ 1/2017

Tin vui cho các doanh nghiệp, chủ sở hữu các website, theo thông tư mới nhất của Bộ Tài chính về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia có hiệu lực từ ngày 1/1/2017, nhiều mức lệ phí đăng ký sử dụng và phí duy trì sử dụng tên miền quốc gia “.VN” sẽ được điều chỉnh giảm so với mức phí, lệ phí hiện nay. Mức phí tên miền quốc gia sẽ tiệm cận, thậm chí rẻ hơn mức phí tên miền quốc tế.

Tên miền Việt Nam .VN giá rẻ hơn cả tên miền quốc tế từ 1/2017

Ngày 10/11/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 208/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia “.vn” (tên miền “.vn”) và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam. Thông tư sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

Theo đó lệ phí đăng ký tên miền .vn cấp 2 (.vn) là 200.000 đ/lần, đăng ký tên miền cấp 3 (.name.vn, .edu.vn, .com.vn, .net.vn, .biz.vn, .info.vn, …) từ 30.000 – 200.000 đ/lần. Với mức phí này, chi phí mà các chủ thể sử dụng nộp về ngân sách nhà nước đã ở mức tiệm cận, thậm chí là rẻ hơn mức phí của tên miền quốc tế (.com, .net,…). Ranh giới mức phí khởi điểm của tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” với mức phí các tên miền quốc tế khác về cơ bản đã đồng nhất.

Dưới đây là bảng phí, lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam .VN

Tên miền Việt Nam .VN giá rẻ hơn cả tên miền quốc tế từ 1/2017

Thông tư áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài được cấp đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn”, tổ chức trong nước được cấp đăng ký, sử dụng địa chỉ Internet (IP) tại Việt Nam; Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn” và địa chỉ Internet IP của Việt Nam; Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp phí tên miền quốc gia “.vn” và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam.

Nguồn: https://tintuc.inet.vn