Sửa lỗi Webmaster báo thiếu entry-title, author trong WordPress

Vì sử dụng theme WordPress chưa tối ưu các thẻ nên khi kiểm tra Rich Snippet của Google thường bị báo các lỗi thiếu entry-title, author, update… Bài viết sẽ giúp bạn khắc phục.

Sửa lỗi Webmaster báo thiếu entry-title, author trong WordPress

Tại trang quản trị, bạn vào Giao diện (Appearance) -> Sửa (Editor) và chọn file single.php để sửa.

Sửa lỗi thiếu update: Missing required field “updated”

Sửa lỗi thiếu entry-title: Missing required field “entry-title”

Sửa lỗi thiếu author và name: Missing required hCard “author” và Missing required field “name (fn)”

Ở đây chúng ta sẽ sửa cả 2 lỗi thiếu author và name. Trước tiên, bạn tìm code:

hoặc

Sau đó sửa code lại thành:

hoặc

 

Sửa lỗi Webmaster báo thiếu entry-title, author trong WordPress
Đánh giá bài viết này

One thought on “Sửa lỗi Webmaster báo thiếu entry-title, author trong WordPress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *