Hướng dẫn cài đặt phần mềm SAP Business One 9.1

Bài viết hướng dẫn chi tiết cách cài đặt phần mềm SAP Business One 9.1 theo mô hình Client-server. SQL server, license server, SAP server, SAP client cài trên 1 server riêng còn SAP client cài đặt tại các máy tính người dùng

[toc /]

Thẻ tín dụng ngân hàng nào tốt nhất? Làm thẻ tín dụng ngân hàng nào ?

Lưu ý: trong bài hướng dẫn này, mặc định SQL đã được cài sẵn trên Server (gọi tắt là SAP server)

Cài đặt SAP B1 Server

 • We can start installing SAPB1 9.1 PL5 either clicking AutoRun icon (run as administrator)

Hướng dẫn cài đặt phần mềm SAP Business One 9.1

Else we can click the Packages folder and do the installation of each component individually by opening the respective folders. However, I am proceeding further with the installation by clicking the autorun icon.

Hướng dẫn cài đặt phần mềm SAP Business One 9.1

SAP Server Tools Installation

 • Once we click on Autorun (run as administrator), we will get the following window.

Click Next.

Hướng dẫn cài đặt phần mềm SAP Business One 9.1

 • Select Custom -> Server Tools. Click Install. Then we will get the following screen.

Click on Install.

Hướng dẫn cài đặt phần mềm SAP Business One 9.1

 • Installation of prerequisites begins.

Hướng dẫn cài đặt phần mềm SAP Business One 9.1

 • Then the following screen appears. Click Next.

Hướng dẫn cài đặt phần mềm SAP Business One 9.1

 • After clicking next, the following windows will appear. Here we need to select Custom, and then click Next

Hướng dẫn cài đặt phần mềm SAP Business One 9.1

 • The screen appears as follows. Click Next.

Hướng dẫn cài đặt phần mềm SAP Business One 9.1

 • Select the options as shown in the screen below. Click Next.

Hướng dẫn cài đặt phần mềm SAP Business One 9.1

 • Then the following screen will appear wherein we need to put the B1Site user password. Click Next.

Hướng dẫn cài đặt phần mềm SAP Business One 9.1

 • Then the following screen comes. Leave it as it is and Click Next.

Hướng dẫn cài đặt phần mềm SAP Business One 9.1

 • After clicking Next, we will get the following screen, wherein we have to select SQL server authentication using the sa credentials and  then click Next.

Hướng dẫn cài đặt phần mềm SAP Business One 9.1

 • The installation of SAP license server begins.

Hướng dẫn cài đặt phần mềm SAP Business One 9.1

 • Click Finish.

Hướng dẫn cài đặt phần mềm SAP Business One 9.1

Now before proceeding any further with the rest of the installation, we need to import license in the License Manager.

To do so, open Service Manager, the following window will open.

Hướng dẫn cài đặt phần mềm SAP Business One 9.1

Copy the Server Name, then click on settings, we will get the following screen.

Hướng dẫn cài đặt phần mềm SAP Business One 9.1

Then in place of License server name, write down the server name or else we can paste the server name that we have copied in the previous step , then click on Set. We will get the following.

Hướng dẫn cài đặt phần mềm SAP Business One 9.1

Click Ok, then click on Connect. Then browse the license file and click on Import License File. We will be getting a message regarding installation successful. Now click, Connect. The blank boxes will be filled up automatically. Click Ok.

Hướng dẫn cài đặt phần mềm SAP Business One 9.1

Stop and then Start the license server. Click Ok.

Now we will proceed further with the SAP server installation.

SAP Server Installation

Hướng dẫn cài đặt phần mềm SAP Business One 9.1

Once we select the checkbox beside SAP Business One server and click Install, the following screen appears. Click Next.

Hướng dẫn cài đặt phần mềm SAP Business One 9.1

Here , we need to fill in the customer information and click Next.

Hướng dẫn cài đặt phần mềm SAP Business One 9.1

The screen appears. Leave it as it is and click Next.

Hướng dẫn cài đặt phần mềm SAP Business One 9.1

We need to select the server type from the drop down and click Next.

Hướng dẫn cài đặt phần mềm SAP Business One 9.1

In this screen we need to type in the Database user ID and password. Click Next.

Hướng dẫn cài đặt phần mềm SAP Business One 9.1

The following screen appears. Click Next.

Hướng dẫn cài đặt phần mềm SAP Business One 9.1

The installation of SAP server starts.

Hướng dẫn cài đặt phần mềm SAP Business One 9.1

The creation of Demo Database going on.

Hướng dẫn cài đặt phần mềm SAP Business One 9.1

The SAP server installation completes. Nothing else to do, just click Finish.

Hướng dẫn cài đặt phần mềm SAP Business One 9.1

Cài đặt SAP B1 Client trên máy người dùng

Click on Previous and select Client. Click Next.

Hướng dẫn cài đặt phần mềm SAP Business One 9.1

Once the next window comes up, we need to select the 2 check boxes, beside SAP Business One Client (32-bit & 64-bit). Then click Install. Hướng dẫn cài đặt phần mềm SAP Business One 9.1

The following screen appears. Click Next.

Note: Since we are installing both 32-bit and 64-bit client, 32-bit client will get installed first then in the same way 64-bit client will get installed.

Hướng dẫn cài đặt phần mềm SAP Business One 9.1

In the next screen, we need to fill in the customer information. Click Next.

Hướng dẫn cài đặt phần mềm SAP Business One 9.1

Then it shows the destination folder, if we want we can change it. It’s better to keep it as it is. Then click Next.

Hướng dẫn cài đặt phần mềm SAP Business One 9.1

The next screen appears like this. Click Next.

Hướng dẫn cài đặt phần mềm SAP Business One 9.1

In the next screen we need to map the License Server. Then click Next.

Hướng dẫn cài đặt phần mềm SAP Business One 9.1

The Installation process for SAP Client starts. Hướng dẫn cài đặt phần mềm SAP Business One 9.1

32-bit SAP Client installation is complete. Just click SAP client. Hướng dẫn cài đặt phần mềm SAP Business One 9.1

Once both 32-bit and 64-bit client installation completes, the screen will appear as shown below. Click on Cancel. Hướng dẫn cài đặt phần mềm SAP Business One 9.1

That’s it folks, finally the journey of installing SAP B1 9.1 PL5 ends here.

Bài viết liên quan

Theo dõi
Thông báo của
guest

2 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x